Archive | November, 2014

Syriensolidaritet kritiserar artikel i fib Kulturfront

Posted on 16 November 2014 by syriensolidaritet

FibKulturMag

 

I FiB-Kulturfront nr 11 finns på framsidan texten ”FIB på plats i Syrien. En mänsklig sköld mot IS” mot bilden av ett antal människor i rad i en slags protest.

Continue Reading

Share Button

Comments (0)

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here