USA:s dubbelspel i Irak och Syrien

Posted on 04 June 2014 by syriensolidaritet

Anders Romelsjö förklarar hur USA kan bekämpa en rörelse i ett land och stödja samma rörelse i ett annat.  ISIS beskrivs som en islamistisk terrorrörelse men är i själva verket en rörelse som USA och övriga västvärlden använder för att uppnå egna syften och säkra överhögheten i Västasien.

USA:s och många västländers dubbelspel inbegriper också att man säger sig vilja bekämpa terrorismen men i själva verket undergräver kampen mot terrorismen i Syrien, skriver Anders Romelsjö.

http://jinge.se/allmant/usa-stodjer-isis-i-syrien-och-lovar-bekampa-isis-i-irak.htm

http://jinge.se/allmant/valet-i-syrien.htm

http://jinge.se/allmant/usa-stodda-angreppskriget-mot-syrien-trappas-upp.htm

USA trappar upp för krig mot Syrien efter Genèveförhandling.

Väststödda rebeller förstör systematiskt Syriens sjukhus – jihadistledare/Obama ställs inför internationell domstol?

USA:s politik har stärkt al-Qaida i Syrien och Irak – Är demonen Assad huvudkämpen mot terrorismen?

Syrien ber FN:s säkerhetsråd tillämpa FN-stadgan

Den nya FN-rapporten, de försvunna journalisterna och journalistiken

Syrien och vänstern

Kriget i Syrien slut om ett par veckor?

Svensk imam förstärker al-Qaida i Syrien – Vad gör UD och SÄPO?

Syriens (o)vänner träffas

Vilken roll spelar Israel i Syrien?

http://jinge.se/allmant/resultat-av-obamas-syrien-politik-ny-islamistisk-vastfientlig-allians-mellan-13-rebellgrupper.htm

Syrien snabbavvecklar kemiska vapen – När försvinner USA:s & Israels kärnvapen och kemvapen?

Brev om Syrien till DN:s ledarskribent Erik Helmerson

Är FN-inspektörernas chef Åke Sellström inte objektiv?

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here