Categorized | Pressmedd., Senaste nytt!

Tags |

Angående Israels bombanfall mot Syrien

Posted on 07 May 2013 by syriensolidaritet

movahedian20130506060900253

Bulldozrar i arbete efter det israeliska bombanfallet som kan ha dödat uppåt 400 personer.

Israel flygbombade återigen Syrien den 5 maj i närheten av Damaskus. Även den 30 januari i år bombade Israel Syrien i samma område.

 Enligt FN-stagdan så är alla medlemmar i FN skyldiga att “avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende“. Trots att bombanfallen är uppenbara brott mot FN-stadgan uttalar sig inte något av riksdagspartierna mot bombanfallen. När det gäller striderna inne i Syrien så har de varit snabba att ensidigt fördöma Syriens regering. Men när Israel gång på gång flygbombar en annan FN-medlem så håller de tyst.

Partierna i riksdagen försvarar inte konsekvent FN-stadgans våldsförbud. De framstår inte som fredspartier utan i varierande grad som krigspartier som vänder kappan efter vinden.

Vi har under de senaste 100 åren sett stormakterna dra in världen i två världskrig. Läget i världen är idag mycket allvarligt. USA och dess allierade försöker med alla medel slå en militär järnring runt Kina och Ryssland på den euroasiatiska landmassan. Det är i ljuset av detta som vi måste se det pågående kriget mot Syrien (som är allierat med Ryssland) och krigstrummorna som hörs på andra håll.

Föreningen Syriensolidaritet fördömer Israels krigshandlingar mot Syrien och uppmanar alla fredsvänner i Sverige att unisont höja rösten för att försvara freden.

Vi kräver av den svenska regeringen att de ställer sig bakom Arabförbundets krav att FN:s säkerhetsråd skall agera för att stoppa bombningarna.

 

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here