De svenska politiska partiernas politik i fråga om aggressionen mot Syrien

Posted on 21 October 2013 by syriensolidaritet

Föreningen Syriensolidaritet:

De svenska politiska partiernas politik i fråga om aggressionen mot Syrien och FSS ställningstagande

riksdagspartierna

Förenta Staternas president har strax före sitt statsbesök i Sverige 2013-09-04 uttalat att Förenta Staterna vill gå till militär attack mot Syrien (oklart hur omfattande och med vilket militärt och politiskt mål). Det är av stor vikt att opinionen i Sverige förhindrar att den svenska regeringen för in Sverige i eventuellt krig eller på något annat sätt, materiellt eller politiskt, understödjer aggressionen. I förlängningen är Förenta Staternas krigspolitik – i allians med NATO/EU, Turkiet, Saudiarabien och Qatar – ett hot mot världsfreden. Svenska riksdagsledamöter från Moderater till Vänsterpartister röstade igenom ett svenskt deltagande i kriget mot Libyen och det är en uppgift för bl. a Föreningen Syriensolidaritet att arbeta för att detta nederlag för en stor majoritet fredsvänner i Sverige inte upprepas i fråga om Syrien.

En tillbakablick på de politiska partiernas politik vad gäller Syrien sedan mars 2011 visar en problematisk men inte helt svart bild för fredsälskande människor i Sverige.

Fram till 2013-09-07 har partierna i riksdagen motsatt sig en storskalig öppen intervention i Syrien, till exempel av typen flygbombningar med flygförbudszon som täckmantel.

Genom EU deltar Sverige i ekonomiska sanktioner som slår hårt mot befolkningen i Syrien.

Vi skall notera att Sveriges regering vid EU:s beslut om skärpta folkrättsstridiga och inhumana sanktioner mot Syrien 2011 motsatte sig att sanktionerna skulle omfatta även telekommunikationer. Detta kritiserades av bl. a Hans Linde, V.

Socialdemokraterna är det enda parti vars ledande organ välsignat ett framtida beslut om svenskt deltagande i ett öppet angrepp. Partistyrelsen lade på partikongressen 3-7 april 2013 fram ett uttalande om utrikes och säkerhetspolitiken som innehöll öppningar för att Sverige skulle kunna gå med i en intervention mot Syrien, även utan FN-beslut. I konkreta frågor har ledningen för SAP respektive V i vissa frågor alltså stått för en mer krigsaktivistisk linje än Sveriges moderate utrikesminister.

Inte något av riksdagspartierna i Sverige har uttalat sig i fråga om Syrien med utgångspunkt i FN-stadgans våldsförbud (artikel 2:4 “Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål”).

Allianspartierna och oppositionen i riksdagen är i grunden eniga om beskrivningen av kriget i Syrien som ett folkligt uppror som övergått i inbördeskrig.

Ledamöter från sju riksdagspartier (S, V, Mp, C, Kd, Fp och M) har gått samman i Riksdagsnätverket för Demokrati och Mänskliga Rättigheter i Syrien. Nätverket har krävt av Ryssland att vapenleveranser till Syriens regering skall upphöra, men aldrig tagit upp Förenta Staternas politiska, ekonomiska och militära stöd till de “rebeller” Förenta Staternas makthavare själva delvis har beväpnat och tränat.

Utrikesminister Carl Bildt uttalade i pressen 2012-08-30, efter ett möte med sex representanter för det av Förenta Staterna och Gulfstaterna stödda, dåvarande Syrian National Council (SNC), att Sverige kan komma att hjälpa dem med ambulanser och mobila kök.

Positivt för att från Sverige kunna medverka till fred i Syrien är:

att Sverige upprätthåller diplomatiska förbindelser med Syrien.

att Sverige i EU gått emot hävandet av vapenembargot och emot aktivt stöd till rebellsidan genom vapenleveranser. Sverige tillhörde den majoritet av EU-länder som ville behålla det officiella vapenembargot mot den krigslinjen som förs fram av USA/Storbritannien/Frankrike.Konsensus mellan medlemsländerna hade krävts för ett beslut om att behålla embargot.

att en riksdagsmajoritet gått emot (s)-linjen och stoppat ett EU-beslut om att ställa president Assad inför internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) som skulle ha blockerat pågående/möjliga fredsansträngningar.

att Sverige inte har ställt upp på Storbritanniens/Frankrikes propåer om ytterligare sanktioner.

att Sveriges regering stöder förslaget om en konferens i Geneve med deltagande av alla parter för att få ett slut på konflikten.

I Interpellationsdebatt i riksdagen fredag 14 juni 2013 sade Carl Bildt:

“Faran är också att detta /kapprustning/ långsiktigt kan leda till ett ställföreträdarkrig i hela regionen som kan få mycket omfattande konsekvenser för framtiden. Vart exakt detta leder återstår att se. Därför finns det anledning att mana till mycket stor försiktighet och medvetenhet om de långsiktiga konsekvenserna av de steg som tas.”

Den 1 september, före president Obamas besök i Sverige, sade statsminister Reinfeldt i SVT:s Agenda att han vill se en politisk lösning i Syrien: “Låt det gå in i FN-systemet och försök hitta en politisk lösning.”. På en direkt fråga om han var emot ett militärt anfall svarade statsministern att vinsterna med ett sådant var mycket tveksamma: “Jag har svårt att se vad man skulle vinna med ett sådant. Jag tror inte det finns militära lösningar på situationen i Syrien.”.

Statsminister Fredriks Reinfeldts uttalande efter mötet med president Obama uttryckte istället “förståelse” för Obamas krigsplaner mot Syrien. Detta står alltså i bjärt kontrast till tidigare uttalanden av regeringen och utrikesdepartementet, och kan i värsta fall tyda på en kursändring.

Föreningen Syriensolidaritet uppmanar regeringen att stå fast vid stöd för FN-stadgans våldsförbud och värnandet om alla staters territoriella integritet och politiska oberoende.

Antaget vid Föreningen Syriensolidaritets medlemsmöte i Stockholm lördagen den 19 oktober 2013

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here