Fördöm Israels attack mot Syrien

Posted on 02 November 2013 by syriensolidaritet

stop_israeli_terror_wallpaper

Uttalande av Föreningen Syriensolidaritet med anledning av Israels terrordåd mot Syrien

 

Fördöm Israels attack mot Syrien

Medan Syriens regering fullföljer sina självpåtagna åtgärder om nedrustning och avvecklar sina kemiska stridsvapen i enlighet med löften till FN fortsätter Israel med sin terrorpolitik. Under torsdagen framkom det att Israel genomfört ytterligare en bombattack mot Syrien i strid med folkrätten. Trots det uppenbara brottet mot all internationell lagstiftning har omvärldens reaktioner varit ytterst fåtaliga. Syriensolidaritet upprepar kravet om att Israels alla massförstörelsevapen måste, likt Syriens kemiska vapen, ställas under internationell kontroll för efterföljande förstörelse. Syriensolidaritet fördömer i starkaste ordalag den israeliska attacken och uppmanar den svenska regeringen att officiellt protestera mot det uppenbara brottet mot folkrätten.

Föreningen Syriensolidaritet 2013-11-01

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here