Genève II: Kerry the scary

Posted on 23 January 2014 by syriensolidaritet

USA:s utrikesmininster John Kerry vill ha bort Bashar al-Assad

USA:s utrikesmininster John Kerry vill ha bort Bashar al-Assad

Fredsförhandlingarnas inledning i Montreux har som väntat blottlagt den avgrundsdjupa sprickan mellan den så kallade oppositionen, några herrar tillsatta av USA och betalade av Saudiarabien, och Syriens regering.

Någon gemensam förhandlingsgrund dem emellan finns helt enkelt inte och har aldrig funnits.  Den ena partnern är laglig och sitter vid makten, den andra är olaglig och borde sitta i fängelset.

I stället påpekade den syriska regeringsdelegationen gång på gång att det enda som kan leda till fred i Syrien är att Väst upphör med stödet till de grupper som nu terroriserar landets befolkning. Lika tydligt har det framgått att USA varken kan eller vill ge upp sin nuvarande strategi när det gäller Syrien. För svagt för att iscensätta en reguljär invasion tvingas USA att förlita sig på olika terrorgrupper i sina försök att få bort Syriens president Bashar al-Asad och hans regering. Det är al-Qaida som nu är USA:s främsta bundsförvant i federationens allt mer desperata försök att upprätthålla sin ledade maktställning i världen.

Desperationen avspeglade sig i utrikesministern John Kerrys, en gång slaktare av det vietnamesiska folket, framträdanden. Hans anklagelser mot president Bashar al-Assad var intressanta så till vida att de ordgrant i varje mening föll tillbaka på honom själv. Alla som någon gång under de senaste decennierna har försökt att tänka själva vet att det är USA som torterar fångar, som massakrerar människor med bomber från förarlösa flygplan, som använder sig av kemiska stridsvapen och som sänder ut dödspattruller för att mörda oliktänkande. Kort sagt, som i varje stund är berett agera mot de rättsstatens principer som federationen säger sig vilja upprätthålla och försvara.

Hyckleri är det ord som bäst sammanfattar vad John Kerry ägnade sig åt i Montreux.

Han gjorde också klart redan från början att, i strid mot alla tidigare internationella överenskommelser, även de som USA självt skrivit under, Syriens president Bashar al-Assad måste bort. Självklart var detta ett sätt från USA:s sida att torpedera alla seriösa möjligheter till den fredlig uppgörelse om Syrien.

Fokuseringen på Bashar al-Assad har också till syfte att dölja komplexiteten i Syrienkonflikten och på ett enkelt, för USA typiskt sätt, övertyga en vankelmodig omvärld (i Väst) om att USA har rätt.

The good guy versus the bad guy.

Vi kan därför vänta oss en flod av propaganda den närmaste tiden av samma typ som det qatariska ”avslöjandet” om att det fanns 55 000 foton på fångar som torterats och dödats sedan 2011 under Bashar al-Assads överhöghet.

Den svenske utrikesministern Carl Bildt nämnde visserligen inte Bashar al-Assad i sitt tal vid konferensens inledning, men heller inte att konfliktens kärna är just stödet till olika terrorgrupper från USA:s (och andra västmakters) sida.

Carl Bildt har en gång av USA kallats för en medelstor hund med en stor hunds attityd. Mycket tyder dock på att den svenske utrikesministern endast är en knähund.

Hans Öhrn

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here