Genèveförhandlingar på rätt spår

Posted on 27 January 2014 by syriensolidaritet

syrisk talesperson geneve

Presidentrådgivaren Buthaina Shaaban förklarar den syrisiska positionen i Genéve.

Farhågorna om att samtalen om Syrien i Genève inte skulle leda till något positivt, inklusive de som framförts på denna sida, har hittills kommit på skam.

Den syriska regeringsdelegationen har skickligt manövrerat bland alla blindskär medan den så kallade oppositionen uppträtt precis så förvirrad som den är. John Kerrys brösttoner från inledningen av förhandlingarna framstår mer och mer som en desperat mans skrik i öknen.

Det är uppenbart att USA:s syfte med förhandlingarna var att undergräva den syriska regeringen ställning för att tvinga bort president Bashar al-Assad. Detta har hittills skändligen misslyckats. I stället har den syriska delegationen lyckats sätta fokus på det verkliga problemet i Syrien: terrorismen. Genom att gå med på att låta kvinnor och barn lämna det ”belägrade” Homs försattes den så kallade oppositionen i en svår situation. Hittills har få kvinnor och barn, om ens några, lämnat Homs. Det beror säkert inte på att förhållandena i staden är sådan att de inte skulle behöva lämna sina hem. Snarare beror det på, som den syriske vice utrikesministern Faisal Mekdad antydde, att de hålls kvar som mänskliga sköldar av terroristerna som biter sig fast i stadens centrala delar. Och det är inget som de herrar som USA släpat till Genève under förevändningen att de skulle utgöra någon slags opposition till regeringen i Damaskus kan göra något åt. Dessa individer har helt enkelt inte någon inflytande över det som pågår i Syrien. De och deras organisation Syriska nationella koalitionen, utgör en av Väst skapad ”opposition” utan förankring i den syriska verkligheten.

Den opposition som finns i Syrien, Nationella koordinationskommittén, vägrade delta i Genève tillsammans med nationella koalitionen.

”De personer som deltar kommer att uttrycka USA:s och inte det syriska folkets åsikter. Vi behöver en delegation som representerar det syriska folket och inte en som representerar (USA:s ambassadör i Syrien) Robert Ford”, förklarade en av NCC:s ledare, Haytham al-Manna, vägran att åka till Genève.

USA kommer nu att göra sitt bästa för att skifta fokus i Genève från terrorismen, som USA stöder i Syrien, till frågan om Bashar al-Assads framtid. Samtidigt framstår det allt klarare att de som redan i början av konflikten i Syrien talade om ett dödligt hot från terrorismen har fått rätt.

”Om staten i Syrien kollapsar, har USA och övriga västländer skapat ett monster som de inte kommer att kunna kontrollera, förklarade NNC-talesmannen Abdul-Aziz al-Khayr i en intervju i Damaskus i maj 2012.

Den syriska staten har långt ifrån kollapsat men det okontrollerbara monstret är väl synligt. Att det även härjar i Libanon har USA sett till, men att det nu också hotar Turkiet ingår inte i USA:s planer.

Det har länge varit väl känt att USA via Turkiet har försett de så kallade rebellerna i Syrien med vapen och andra förnödenheter. Den senaste tiden har emellertid turkiska tidningar rapporterat om hur den turkiska underrättelsetjänsten direkt varit inblandad i vapensmuggling till Syrien. Smugglingen har bland annat skett i långtrader som officiellt transporterade medicinskt utrustning till flyktingar i Syrien. Innanför medicinlådorna har turkiskt polis som stoppat långtradarna hittat granater och raketgevär. Den allt mer pressade premiärminstern Recep Tayyip Erdogan har tvingats gå ut och kalla långtradarna för turkiska statshemligheter som vanlig turkisk polis och åklagaren inte har rätt att befatta sig med.

En stor majoritet av den turkiska befolkningen är emot Erdogans USA-vänliga Syrienpolitik. Historien med långtradare som rymmer statshemligheter har inte gjort den politiken populärare bland befolkningen. Allt fler kräver att Erdogan ändrar sin Syrienpolitik. Speciellt efter det att inbördeskriget mellan de så kallade rebellerna i Syrien spritt sig till Turkiet. I takt med att den syriska armén rensar upp bland terroristerna i Syrien kommer dessa att tvingas dra sig tillbaka till bland annat Turkiet. Landet kommer utan tvekan att destabiliseras ytterligare när olika al-Qaida-fraktioner fortsätter sitt inbördeskrig på turkiskt territorium. För att bli av med terrorismen behöver kanske det turkiska folket göra sig av med Erdogan, såvida inte denna tills för några år sedan Syrienvänlige man, återigen byter åsikt. Men går det i så fall att lite på en sådan person?

Hans Öhrn

 

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here