Hundratals sa nej till krig mot Syrien!

Posted on 16 September 2013 by syriensolidaritet

Hundratals människor samlades på Sergels Torg för att säga "Nej till krig mot Syrien!"

Hundratals människor samlades på Sergels Torg för att säga “Nej till krig mot Syrien!” Foto: Jan-Erik Romson

Britta Ring var en av talarna vid söndagens manifestation under parollen "Nej till krig mot Syrien!"

“Supermakten USA har gett sig själv uppgiften att vara världspolis. Kampen mot terrorismen har gett USA rätt, anser man själv, att mörda människor och störta regeringar varsomhelst i världen om de anses hota USAs intressen”, sa Britta Ring bland anant i sitt tal vid söndagens manifestation under parollen “Nej till krig mot Syrien!” Foto: Jan-Erik Romson

 

Söndagens manifestation för ett “Nej till krig mot Syrien!” samlade många människor på Sergels Torg i Stockholm.

 

Eftersom det var en manifestation mot krig var, av allt att döma, de motdemonstrationer som dök upp och försökte störa manifestationen för ett krig.

Ingen av deltagarna i på Sergels torg  lät sig emellertid provocera utan utan den mer än två timmar långa manifestationen hölls i värdighet och kunde avslutas utan några intermezzon.

Manifestationen arrangerades av: Föreningen Syriensolidaritet, Syriska riksförbundet, Folket i Bild/Kulturfront Stockholmsavd., FiB-juristerna, Svensk-turkiska idé och kulturföreningen

Talare var: Lars-Gunnar Liljestrand; FiB-juristerna. En talare från Syriska Riksförbundet. Britta Ring; Folket i Bild/K. Stefan Lindgren; författare. Abdullah Gürgün,Svensk-turkiska idé och kulturföreningen. Hans Öhrn; Föreningen Syriensolidaritet, Johan Widman, tidningen Proletären.

Arrangörerna tackar Kommunistiska partiet som lånade ut högtalaranläggning och upplät manifestationstid.

Abdullah Gürgün betonade i sitt tal de vänskapliga och nära förbindelserna mellan de turkiska och syriska folken och kallade den turkiske premiärministern Erdogan för "USA-marionett"

Abdullah Gürgün betonade i sitt tal de vänskapliga och nära förbindelserna mellan de turkiska och syriska folken och kallade den turkiske premiärministern Erdogan för “USA-marionett”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Syriensolidaritets tal vid söndagens manifestation.

Syrienvänner!

Trots det dystra läget och det stora lidandet som det syriska folket får utstå har det de senaste dagarna kommit glädjande nyheter från Damaskus. När regimen i Washington hotar med bomber och ond bråd död svarar den syriska regeringen med en freds- och nedrustningsappell om att landets kemiska vapen ska ställas under internationell kontroll och förstöras. Syrien har också tillkännagett att landet nu anslutit sig till konventionen om förbud mot kemiska vapen.
Det kan vara första gången i världshistorien som ett land som är utsatt för ett brutalt angreppskrig går med på att frånhända sig en del av sin vapenarsenal.
Syrien, vill jag hävda, har satt en ny standard för hur konflikter kan lösas och fört upp nedrustningsfrågorna på den internationella dagordningen.

För ett par dagar sedan skrev den ryske presidenten Putin ett brev till invånarna i USA.

”Förenta staterna, Ryssland och samtliga medlemmar i det internationella samfundet måste dra fördel av den syriska regeringens vilja att placera sin kemiska arsenal under internationell kontroll för efterföljande destruktion”, skrev Putin och det har han rätt i.

Men inte bara stater utan också vi invånare måste dra fördel av att Syrien fört upp nedrustningsfrågan på agendan. Vi måste påtala det absurda i att gasvapen är förbjudna men kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler tillåtna.

STÄLL ALLA KRYSSNINGSMISSILER UNDER INTERNATIONELL KONTROLL FÖR EFTERFÖLJANDE FÖRSTÖRELSE! blir det självklara kravet.

Låter det långsökt? Det finns i så fall mer närliggande krav att ställa, för en internationell fredsrörelse värd namnet.  Alla kanske inte känner till att det sedan mitten av 1970-talet har pågått förhandlingar om att göra området där Syrien ligger till en zon fri från massförstörelsevapen. Dessa inkluderar såväl kärnvapen som kemiska och biologiska stridsmedel. Syrien har alltid varit vällvilligt inställt till dessa förhandlingar och skickade 2003 in ett förslag till FN:s säkerhetsråd om hur en zon fri från massförstörelsevapen kunde utformas. Det är inte Syrien som har förhindrat att ett avtal ännu kommit till stånd utan andra förhandlingsparter som varit motvilliga. Så sent som i december förra året skulle frågan åter tas upp på en konferens i Finland. Några veckor innan den skulle hållas meddelade USA att den skulle ställas in och hävdade att, citat ”det nuvarande läget i Mellanöstern inte tillät några förhandlingar”, slut citat. Nu har USA skjutit upp förhandlingarna till en obestämd framtid.

Vi vet det verkliga skälet. Vi vet att USA förvarar stora mängder av massförstörelsevapen i Israel, inklusive kärnvapen och kemiska stridmedel.
Israel har inte ratificerat någon konvention om förbud mot kemiska vapen. Israel har dessutom under senare tid genomfört två kriminella attacker mot Syrien.

Därför kan vi resa kravet:

STÄLL ISRAELS MASSFÖRSÖRELSEVAPEN UNDER INTERNATIONELL KONTROLL FÖR EFTERFÖLJANDE FÖRSTÖRELSE!

Det syriska fredsinitiativet tog uppenbarligen krigshetsarna i USA på sängen. President Obama och hans utrikesminister John Kerry tonade först ned betydelsen av initiativet. Igår spreds emellertid uppgifter om att Ryssland och USA kommit överens om hur det syriska nedrustningsinitiativet kan genomföras rent praktiskt. Det akuta krigshotet verkar för tillfället avvärjt. Obama sa visserligen att det militära hotet mot Syrien kvarstår – han fortsätter att rassla med sina hangarfartyg och han behåller sina kryssningsmissiler avskjutningsklara – men också att konflikten inte kan lösas med mer vapen utan enbart genom förhandlingar . Det kan vara positivt.

Den så kallade fria syriska armén har däremot deklarerat att de senaste dagarna diplomatiska utvecklingen inte betyder något. Kriget går vidare, skriker de ur sina hålor. Man kan lätt förledas tro att det nu bara är de extrema jihadister i fria armén och patetiska vålds- och revolutionsromantiker på den yttersta vänsterkanten som tror att mer vapen är svaret på alla frågor i Syrien.

Men det finns naturligtvis ett krux – Obama, Obomba, den mannen är inte att lita på. Han har ljugit tidigare och han kan göra det igen.

Medan fokus den sista tiden legat på kemiska vapen pågår kriget mot Syrien med minst lika brutala så kallade konventionella vapen. USA har med all tydlighet visat att vad man vill i Syrien är ett regimskifte och inget annat. USA har byggt upp och tränat de al-Qaida-liknande styrkor som i våg efter våg tagit sig in i Syrien. Dessa krigare har genomfört självmordsattacker, mördat, skändat och fördrivit människor, vilket orsakat namnlöst lidande för det syriska folket. USA har under Obama och hans närmaste föregångare brutit mot våldsförbudet, grundpelaren i FN-stadgan, och genomfört en rad olagliga militära interventioner i strid med folkrätten. Brotten i Syrien är bara de senaste i lång rad.

Obama är presidenten som blev vald för att han ville avsluta krigen och avveckla fånglägren, men startade nya krig och behöll lägerfångarna.

Obama är presidenten som gjort mördandet till ett dataspel där förarlösa flygplan med raketer avrättar människor på blotta misstanken – och deras familjer också för särhets skull.

Obama är presidenten som tror att han tillhör det exceptionella folket. Det kanske han gör också – men i så fall inte på det sättet han själv tänker sig.

Handen på hjärtat – skulle du köpa en fredsplan av den mannen?

Sveriges regering har uttalat sig för en förhandlingslösning på situationen i Syrien, Ryssland har kämpat för en fredlig lösning och Obama har nu gjort uttalande i samma riktning. Till och med den mest ståndaktige av alla vasallkrigare, den franske presidenten Hollande verkar ha sänkt värjan. Det är bara några beklagansvärda undantag, som jag redan nämnt, som fortfarande öppet vill ha mer kryssningsmissiler och granater över Syrien.

Men. Man måste vara försiktig. Man kan frukta att Washingtonregimen under det diplomatiska spelet som nu sätter igång kommer att ställa så orealistiska krav att de inte går att uppfylla. Det är en taktik som USA använt sig av tidigare i Jugoslavien och i Irak. Därefter kommer USA att mobilsera sina vänner i medierna i hela världen för att skjuta skulden på Syrien för att den förhandlingsdörr som nu har öppnats slogs igen. På så sätt kan Obama vinna stöd för ett krig mot Syrien bland de kongressledamöter och den stora befolkningsmajoritet i USA som nu är emot ett krig.

I så fall kommer fredspristagaren Obama återigen att ha mobiliserat lögnen för att med bombernas hjälp kunna införa demokrati i trilskande stater.

USA är ett land med många etniska och religiösa minoriteter. Presidenten tillhör den kristna majoriteten som tror på en gud och ett himmelrike. Men himmelrikes portar kommer inte att öppna sig för presidenten ty den kristna guden säger enligt de kristnas heliga bok: Den som är svekfull får inte vistas i mitt hus, den som far med lögn består inte provet inför mig.

En tröst för tigerhjärtan kanske men Obama har visat att han inte bara struntar i sin egen gud utan också i folkrättens krav på att det är människorna i Syrien som ska bestämma hur landet ska styras, utan militär inblandning från andra stater.

Det går inte enbart att förlita sig på gud och diplomaterna.

Till syvende och sist är det endast en stark fredsrörelse som kan stoppa USA:s planer på att angripa Syrien. En stark fredsrörelse kan också bidra till att få ett slut på kriget i Syrien som hålls igång av USA och dess allierade genom vapenleveranser till de så kallade rebellerna i den så kallade fria syriska armén.

Vi i Föreningen Syriensolidaritet deltar därför gärna i den mäktigaste fredsrörelse som någonsin har funnits – den antiimperialistiska rörelsen.

För att värna freden kräver vi:

Nej till krig mot Syrien
Ett fritt, enat och självständigt Syrien!
Upphäv sanktionerna mot Syrien!
Inget svenskt stöd till krig mot Syrien!

 

Stefan Lindgren om demonstrationen

Abdullah Gürgüns tal

 Lars-Gunnar Liljestrands tal

Syriska riksförbundets ordförande Ibrahim Isaacs tal

 

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here