Isis: Aningslösheten måste upphöra!

Posted on 13 June 2015 by syriensolidaritet

Såväl Svenska Dagbladet som Dagens Nyheter, de två ledande svenska morgontidningarna, skriver i dag (13 juni) om den rörelse som vi lärt oss kalla Isis, Is, eller islamiska staten.

Syftet med artiklarna är att förklara för oss att vi underskattar Isis och inskärpa att rörelsen är betydligt farligare än vi någonsin har kunnat föreställa oss. DN skriver att ”Islamiska staten har gått från att vara en mördarsekt till en global maktfaktor” .

Det verkliga syftet med artiklarna är uppenbart: att leda bort uppmärksamheten från de grundläggande orsakerna till konflikten i Syrien och Västasien. Genom att framställa Is som en “global maktfaktor” vill makthavarna i Väst inympa skräck i den egna befolkningen och på så sätt göra den mottaglig och accepterande till militarism och militära interventionen.

“Islamisten” och inte geopolitiska intressen blir grundorsaken till konflikterna och den gemensamma fienden. Detta gäller oavsett som du är syrier på en flyktingförläggning någonstans i Sverige, Bert Karlsson, Margot Wallström, eller Barack Obama. Låt oss alla enas i kampen mot det onda!

Denna strategi har varit uppenbar en längre tid och till synes fått många att förlora fotfästet. Tidigare sansade bedömare pumpar på obskyra hemsidor ut ett oförsonligt och närmast sjukligt “islamisthat” och blir på så sätt, med eller utan egen förskyllan, en del av den imperialistiska strategin.

Ända sedan påven Urban II vid kyrkomötet i Clermont den 27 november 1095 manade till korståg mot de otrogna har den strategin varit att klä de egna geopolitiska intressena i etniska, religösa och manikeistiska termer.

Vår okunskap och aningslöshet inför Isis är inte bara förödande för de tusentals “kristna från Irak som gömmer sig i Sverige” utan också “direkt farligt för Sverige” slås fast i dagens SvD-artikel.

Svenska folk, darra i din stuga, snart är islamisten här!

Det är dock lätt att hålla med SvD om att okunskapen och aningslösheten när det gäller Isis är stor. Här kommer därför lite fakta:

Det är USA och Västs politik som banat väg för Isis. Isis är en transhanksarmé som putsats upp och beväpnats av USA och Väst. Isis är farlig. Därför måste vi kräva att Sveriges stöd till rörelsen – direkt och indirekt – omedelbart upphör. Det sker bäst genom att den nuvarande svenska militäristiska politiken (Sverige ska sända soldater till Irak) ändras, att samarbetet med Nato upphör, att sanktionerna mot Syrien upphävs och att direkt samarbete med syriens regering och syriens armé inleds. Det är syriens armé som de senaste åren har utgjort frontlinjen i kriget mot terrorismen.

Hans Öhrn

Läs Anders Romelsjös om Isis

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here