Möte om Syrien på Kafé Marx

Posted on 07 November 2013 by syriensolidaritet

marx2

 

Syrienmötet på Kafé Marx sammanfattat i några punkter.

 

Ung Vänster Söder om Söder inom Ung Vänster Storstockholm  inbjöd till möte om Syrien på Kafé Marx.

Vid mötet berättade Hans Öhrn från Föreningen Syriensolidaritet om hur föreningen ser på konflikten.

Vid den efterföljande diskussionen berördes konflikten ur olika vinklar.

 

Jan-Erik Romson från Föreningen Syriensolidaritet  sammanfattade mötet och diskussionen i några punkter.

– Det svenska etablissemangets syn på Syrienkriget främjar den svenska rasismen
– R2P handlar om ett vi/dom-tänkande som även det främjar rasismen
– Påpekande att en enkel, men tyvärr orealistisk väg till fred i Syrien är att USA börjar stödja Assad mot rebellerna och om vapenimporten (till rebellerna) stoppades.
– Det enda som kan ändra Sveriges officiella syn på Syrienkriget är trycket från en stark och bred fredsrörelse.
– Den grundläggande anledningen till att syriska regeringen lyckats stå emot utländsk aggression i 2,5 år är att de har ett överväldigande stöd från befolkningen.
– Så gott som alla i Syrien stöder kravet “stoppa utländsk aggression”.
– Vänsterpartiets problem med antiimperialismen nämndes några gånger.
– Påpekande att inte bara medvetna antiimperialister stöder kravet “Nej till krig mot Syrien!”.
Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here