Om oss

Konstituerandet av föreningen Syriensolidaritet skedde 30 juli 2012 och var en viktig händelse i arbetet med att motverka det pågående kriget mot Syrien. Ordinarie årsmöte 28 april 2013 valde en styrelse med 10 ledamöter, revisor och revisorssuppleant.

Vi vet mycket väl att vi har stora delar av det etablerade Sverige emot oss men vi vet också att det finns en växande opinion som har genomskådat krigspropagandan som uppskattar en tydlig anti-imperialistisk röst i syrienfrågan. Alla som ställer upp på föreningens stadgar (läs stadgarna här) och vill bidra till att motverka det pågående kriget mot Syrien är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i föreningen. Kontakta: solidaritetsyrien@gmail.com

SYRIENSOLIDARITETS PLATTFORM:

Ett fritt, enat och självständigt Syrien!
Upphäv sanktionerna mot Syrien!
Inget svenskt stöd till krig mot Syrien!

 

Share Button
Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here