Categorized | Pressmedd.

Protest utanför Sveriges Radio mot den pågående krigshetsen mot Syrien

Posted on 08 April 2013 by syriensolidaritet

Idag, den 30 januari genomförde vi en protest utanför Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Varför?

130130-entre-sr 130130-sveriges-radio

Svenskt media är koncentrerad till ett fåtal bolag. Dessa styr den bild av världshändelserna som förmedlas till medborgarna. Dagens krigförande länder är i högsta grad medvetna om detta och att det är svårt för dem att föra krig om inte de inte kan piska upp krigslusten genom att framställa krigen som något gott. Sveriges public-service-TV har spelat en särskilt skadlig roll genom att i reportage efter reportage framställa kriget i Syrien som en “revolution”. I själva verket är det pågående våldet mot Syrien ett av USA sedan länge planerat okonventionellt krig där syftet är att genomföra ett regimskifte i Syrien.  Så här skriver Pentagon i en av sina manualer:

Unconventional Warfare (UW) måste utföras av, med eller genom ombud, och sådana ombud måste vara irreguljära styrkor. Dessutom är denna definition i överensstämmande med med hur USA historiskt har genomfört okonventionell krigföring. UW har genomförts till stöd för både uppror, som som Contras i Nicaragua 1980, och motståndsrörelser för att besegra en ockupationsmakt, såsom med Mujahedin på 1980-talet i Afghanistan”(1)

I fråga om att beväpna och leda sina legosoldater (“rebeller”), att bygga upp en exilregering, sätta upp nätverk med “aktivister” som kan lägga upp falska youtube-klipp, genomföra attentat som kan skyllas på regeringen så följer de i detalj sina manualer för okonventionell krigföring (se nedan). SVT har i reportage efter reportage framställt den av USA-skapade “exilregeringen” (där religösa fundamentalister har mycket stort inflytande), som den enda oppositionen.Detta trots att det är allmänt känt att den stora oppositionen bestående av partier som sedan länge verkar i Syrien tydligt tar avstånd från USA:s wahhabitdominerade krig.

– Vi uppmanar SVT och övriga media att inte delta i krigshetsen mot Syrien.

– Vi uppmanar svenska journalister att som professionella yrkesutövare ta sitt ansvar och förmedla en saklig bild av läget i det av våld drabbade Syrien.

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here