Svensk bistånd går till vapen i Syrien

Posted on 27 April 2014 by syriensolidaritet

17_web_bildt_seida_30_aug_2012

Utrikesminister Carl Bildt i möte med en av “oppositionsledaren”, Abdulbaset Seida

 Carl Bild är minst lika krigsaktivistisk mot Syrien som sina kollegor i USA, Frankrike och Storbritannien. Det visar en genomgång av svensk bistånd som tidningen Proletären gjort.

 

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har sökt distansera sig från de mest krigsaktivistiska kretsarna när det gäller Syrien. Det har bland annat visat sig i Bildts och den svenska regeringens motvilja att införa ännu hårdare sanktioner mot Syrien, ett krav från andra parlamentariska krafter i Sverige.

Tidningen Proletärens genomgång av hur det svenska biståndet har gått till krafter som ropar efter mer vapen och bedriver direkt terror i Syrien ger emellertid en annan bild.  I praktiken har Bildt och Sveriges regering i samförstånd med övriga stora politiska partier i Sverige bedrivet en politik som i varje handling har främjat den aggressiva politik som förts av länder som USA, Frankrike och Storbritannien.

Länk:

Läs Proletärens genomgång av det svenska biståndet till den så kallade syriska oppositionen

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here