Syrien och valet

Posted on 13 September 2014 by syriensolidaritet

bashargartillval-syrien

Alla nuvarande riksdagspartier vill ha sanktioner mot Syrien. Något att tänka på framför valurnan.

 

Det svenska riksdagsvalet betyder inte mycket för den som vill ha en lösning på krisen i Syrien.  Alla nuvarande riksdagspartier stöder fortsatta sanktioner mot Syrien och ger ensidigt den syriska regeringssidan skulden för att situationen ser ut som den gör. Bland de partier som inte finns företrädda i riksdagen utmärker sig Kommunistiska paritet, kp och Sveriges kommunistiska parti, skp genom en konsekvent anti-imperialistisk politik i Syrienfrågan.

Vänster?
Vänsterpartiet säger visserligen att framtida fredssamtal bör inkludera företrädare för alla delar av det syriska samhället. Samtidigt slår emellertid partiet fast att det är ”Bashar al-Assads försök att med våld slå ner fredliga och legitima krav på demokratiska reformer” som fört landet in i ”vår tids värsta väpnade konflikt och största humanitära katastrof”. Denna grundläggande felanalys har lett in partiet på irrvägar i det för ett vänsterparti viktiga anti-imperialistiska arbetet. Partiet ”ser ingen militär lösning på kriget i Syrien”, men försvarade nyligt sitt stöd för bombkampanjen mot Libyen, som ledde till att det förut relativt välmående landet nu är sönderslaget. Går det att lita på att Jonas Sjöstedt inte ger sitt stöd till en liknande bombkampanj mot Syrien?

Bland partierna till vänster (?) är det kanske det lilla trotskistiska Socialistiska partiet som utmärkt sig mest som stödparti åt de imperialister som vill störta regeringen i Damaskus och byta ut den mot fogliga krafter. Socialistiska partiet samarbetar med syriska så kallade rebeller och samlar också in pengar för att understödja rebellernas aktioner i Syrien.

Höger
Carl Bildt förklarade tidigt under krisen i Syrien att ”Bashar al-Assad måste bort” och slog därmed undan benen för den förhandlingslösning som FN:s dåvarande medlare i Syrienkonflikten, Kofi Annan, strävade efter. Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt förklarade nyligen att svenskarna ”måste öppna sina hjärtan” för det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige från bland annat Syrien. Ett humant förslag kan tyckas. Men med vetskapen om att Reinfeldt är medskyldigt till den politik som har lett till att mer än 100 000 syrier mist sina liv och miljontals har tvingas fly från sitt hemland är förslaget snarare en uppvisning i svåröverträffbart hyckleri.

Sverigedemokraterna motsatte sig Sverige inblandning i kriget mot Libyen, men är numera en varm försvarare av det sionistiska Israel. En röst på Sverigedemokraterna är i själva verket en röst på Israel, det land som tar sig friheten att inte bara urskiljningslöst mörda palestinier utan också att bomba Syrien för att stödja motståndet mot regeringen i Damaskus, som aldrig har erkänt Israel. Stödet för Israel förklaras delvis av den flodvåg av islamofobi som väller fram inom sd.

Miljöpartiet stödjer fullt ut sanktioner mot Syrien och vill dessutom skärpa de nuvarande sanktionerna. Partiets språkrör Åsa Romson har också anklagat Ryssland och Kina för att motsätta sig en lösning av Syrienkrisen, när dessa länder motsatt sig resolutioner i FN:s säkerhetskrig som skulle ha utvidgat kriget i Syrien. Riksdagsledamoten Mehmet Kaplan har kallat dem som åker till Syrien för att strida för olika grupper för ”frivilligsoldater”, ett uttalande han senare tog tillbaka av rädsla att det kunde slå tillbaka mot honom själv och skada den politiska karriären.  Däremot tog karriären slut för miljöpartisten Birgitta Hansen när hon uttalade sig kritiskt om Israels massaker på Gazas befolkning nyligen. Mp:s utrikespolitik kan i bästa fall beskrivas som svajig, men är helt opålitlig och pro-västlig.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén beskyllde nyligen Syriens president Bashar al-Assad för att ligga bakom terrornätverket Isis. Löfvén upprepade enbart vad USA:s president sagt någon vecka tidigare. Socialdemokraterna har numera gjort USA:s utrikespolitik till sin egen. Partiets utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin, har flera gånger kritiserat utrikesminister Carl Bildt för att inte vara tillräcklig följsam mot USA. Det avslöjar en del om hur en kommande socialdemokratisk utrikespolitik kommer att gestalta sig.

Vänster
Kp, kommunistiska paritet, har under de gångna tre åren ägnat mycket uppmärksamhet och engagemang åt utvecklingen i Syrien. Det har skett genom tidningen Proletären, en serie offentliga möten, deltagande i demonstrationer och manifestationer tillsammans med andra organisationer samt också i internationella sammanhang.

Partiets analys är att det är den imperialistiska inblandningen i Syrien som är den grundläggande orsaken till tre åren av krig med alla dess fruktansvärda följder för det syriska folket.

”Utan inblandningen från de imperialistiska västmakterna och dess allierade diktaturstater i regionen hade vi aldrig fått det som i dag beskrivs som världens största flyktingkatastrof och vi hade aldrig sett dessa fasansfulla dödssiffror och den enorma förstörelsen av stora delar av landet”, anser kp

Skp, Sveriges kommunistiska parti, samarbetar bland annat med ett av Syriens kommunistiska partier och har under hela Syrienkonflikten intaget en rakryggad anti-imperialistisk hållning.

Den kan sammanfattas i det meddelande från de syriska kamraterna som skp spred i slutet av 2012 och där kommunistpartiet slog fast att det är Syriens regeringsstyrkor som ”försvarar Syriens nationella intressen mot de aggressiva och expansionistiska imperialistiska och sionistiska planerna och deras rebellstyrkor bestående av terroristfraktioner lojala mot imperialistiska och reaktionära arabregimer, vars mål är att förstöra Syrien som arabvärldens liberala fästning samt dess viktiga roll i den internationella anti-imperialistiska befrielsekampen.”

valflyblad

Share Button

1 Comments For This Post

  1. Kritisk Says:

    Hahahaha, underhållande läsning! Så om man är anti-imperialist (vad sjutton betyder det?, så är allt annat OK? Bara för att USA är ett skitland, så betyder det inte att deras “motståndare” med automatik är goda. Den nationalkonservativa högerregimen i Kreml som stöder den lika konservativa regimen i Syrien behöver således inte heller uppmuntran.

    Vart tog pratet om folkets makt och revolution vägen? Det är ju det som till vissa delar sker i Syrien enligt de syrier jag har pratat med i mitt arbete med flyktingar. Varför inte uppmuntra och stödja detta?

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here