Syriensolidaritets tal på årets 4 juli-manifestation.

Posted on 04 July 2015 by syriensolidaritet

På anti-imperialistiska 4-julikommitténs möte i Gamla stan, Stockholm, deltog föreningen Syriensolidaritet med följande tal:

Västasien, det område som många av oss kallar Mellanöstern, har skakats av kriser, krig och flyktingkatastrofer de senaste åren. När jag stod här förra året uttryckte jag en viss optimism och en förhoppning om att konflikten i åtminstone Syrien skulle vara över inom en snar framtid. Anledningen till optimismen då var de framgångar som regeringen i Damaskus hade uppnått på kort tid. De militära framgångarna förra året mot de invasiontrupper av krigare som USA-imperialismen och dess allierade makter har sänt in över Syriens gränser sedan 2011 var i sin tur ett resultat av den diplomatiska katastrof som drabbade imperialismens makter 2013.

Efter en gasattack mot människor i den syriska Ghouta-regionen, en attack som uppenbarligen utfördes av samma krigare som USA och dess allierade skickat till Syrien, anklagade President Obama och övriga västledare, inklusive den svenske statsministern, Syrien president för att ligga bakom attacken. Obama sa att hans Rubicon nu var passarad. Han osäkrade sina Tomahawkmissiler och skramlade med sina hangarfartyg i Medelhavet utanför Syrien kust. Ett storskaligt förintelsekrig, à la USA, var kanske bara timmar bort, när ett syriskt/ryskt nedrustningsalternativ satte stopp för krigsplanerna. Att opinionen i Europa och USA inte var riktig förberedd för ytterligare en lömsk attack, som den mot Libyen, bidrog också till att stäcka krigsplanerna.

Men imperialismen slickar aldrig sina sår utan att samtidigt ruva på gruvlig hämnd. Den kom för omkring ett år sedan. Som ur intet uppstod då en fruktansvärd terrorrörelse som fick namnet Isis, Is eller Islamiska staten. Och trots att rörelsen varken är en stat eller har med islam att göra beskrevs den snart som ett aldrig tidigare skådat islamistiskt/jihadistiskt hot mot inte bara människorna i regionen utan i hela världen. Mänsklighetens samlade barbari sedan tidernas begynnelse tycks Isis kunna upprepa på bara några månader, om man får tro våra massmedier. Att Isis är en barbarisk rörelse behöver det inte råda några tvivel om, men ur intet uppstod den inte.

En svensk riksdagsledamot har låtit antyda att rörelsen hämtar sitt kött och blod i förtryckarkulturer som finns i de svenska förorterna. Där i de “manliga enklaverna” närs den av män “med lånIraisisga skägg och i vita klänningar”. Men att fiska i dessa grumliga vatten för att hitta förklaringen till Isis är naturligtvis helt galet, kanske till och med rasistiskt. Vi, däremot vet hur Isis uppstod.

Det är människor i regeringskvarteren i Washington, London, Bryssel, Paris och även Stockholm som har skapat Isis. Några av dessa människor har säkert skägg – och en del av dem går till och med runt i klänning – men det är inte därför de skapat Isis.

Isis var det verktyg imperialismen behövde för att återta initiativet i Västasien. Nu har Obama äntligen kunnat skicka sina soldater dit. Franska och brittiska plan bombar Syrien och till och med Sverige ber om att få skicka soldater till området. Och nästan ingen protesterar mot upptrappningen.

Isis är ett led i USA-imperialismens planer att destabilisera Västasien. Isis är den draksådd Västländerna har lämnat efter sig och vars blodiga efterbörd nu människorna i området får skörda. Isis vapen, såväl stridsvagnar som knivar och även giftagas för den delen,  kommer från Turkiet och Saudiarabien, två stater som är allierade med Sverige och övriga västländer i kriget mot Syrien. Pengarna kommer från samma västländers militär- och biståndsbudgetar. En del av de så kallade rebellerna i Syrien har månadslön från USA.

Samma rebeller som Västländerna alltså säger sig i humanitetens namn vilja bomba bort från jordens yta stöder de med vapen och pengar. Den ena handen vet exakt vad den andra gör. Hyckleriet kan knappast bli större.

För att få ett slut på den terror som Isis och USA-imperialismen med allierade bedriver i Syrien och för att få ett slut på hyckleriet kräver vi därför:

  • att Syriens nationella oberoende garanteras!
  • att alla sanktioner mot Syrien upphävs!
  • att allt svensk stöd till kriget mot Syrien omedelbart avvecklas!

 

Talare: Hans Öhrn

 

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here