Syrier lider i lägren

Posted on 09 December 2013 by syriensolidaritet

Möte i Victor Jara-lokalen om Syrien och den arabaiska våren

Ett 40-tal personer hade kommit till Syrienmötet i Victor Jara-lokalen på Kungsholmen i Stockholm på måndagskvällen Foto: Hans Öhrn

Förhållandena för syriska flyktingar i läger är sämre än de som rådde för tidigare flyktingar från Irak. Det berättade Teodora Abda vid ett möte om Syrien och den arabiska våren på måndagskvällen.

-Speciellt kvinnorna i lägren lider. Många unga kvinnor tvingas ingå tvångsäktenskap för att komma bort från lägren och för att familjen behöver pengar, sa Teodora Abda bland annat.

Ett 40-tal personer hade kommit för att lyssna till henne och de övriga talarna. Mathias Cederholm, historiker från Lund berättade i sin historiska utvikning om hur Baath-partiet med sin politik en gång i tiden skaffade sig vänner inom det jordlösa lantbruksproletariatet och fiender inom den inflytelserika till övervägande delen sunnimuslimska jordägararistokratin. Denna revanschlystna aristokrati utgör nu stommen inom det Muslimska brödraskapet, vilket delvis kan förklara brödraskapets fientliga inställning till den nuvarande regeringen med sina rötter i Baathpartiet. Stefan Lindgren, skriftsällare och översättare ansåg att USA:s offensiv mot Syrien har kommit av sig men varnade ändå för fredsoptimist.

-Om USA vill och behöver det kommer man att finna en anledning i något avtal som Syrien sägs inte ha uppfyllt för att attackera landet, menade han.

Lars-Gunnar Liljestrand påminde om att USA 1986 fälldes i Internationella domstolen i Haag, FN:s högsta juridiska organ,  för sitt stöd till contrasrebellerna i Nicaragua. Nu stöder USA på exakt samma sätt rebeller i Syrien och det är lika brottligt det, menade han.

Även Anders Romelsjö, Förenigen Syriensolidaritet deltog också i panelen och berättade lite om föreningens syfte och aktiviteter.

Den intresserade publiken fick sedan möjligheter att ställa frågor till paneldeltagarna. Frågorna handlade bland annat om vilket samband det kan finnas mellan den senaste tidens händelser i Ukraina och det som händer i Syrien, vad al-Qaida är för någon och varifrån organisationen kommer och vem som tjänar på utvecklingen i Syrien.

Föreningen Syriensolidaritet planerar ett nytt möte om Syrien på ABF Stockholm i februari. Då ska deltagarna enligt planerna kunna ställa frågor direkt till en eller flera invånare i Syrien som kommer att delta i mötet via Skype. Mer information om det mötet senare på denna hemsida.

Presentation av paneldeltagarna

Lars-Gunnar Liljestrands inledning

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here