Vem startade kriget i Syrien?

Posted on 05 September 2015 by syriensolidaritet

Det finns många olika vAnders Romelsoersioner om hur kriget startade i Syrien i mars 2011, skriver Anders Romelsjö.

Han pekar på att en en viktig källa till information inte minst under de första åren var Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ett litet kontor i ett samhälle utanför London, med nära band till regeringen i Storbritannien och till det Muslimska Brödraskapet. Vi skrev i ”Vad händer i Syrien” september 2013 att Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) är ett litet kontor i ett samhälle utanför London, med nära band till regeringen i Storbritannien och till det Muslimska Brödraskapet. De gör sina beräkningar av dödsfall på osäkra uppgifter från bl.a. hörsägen, Youtube och Twittermeddelanden. Det är ingen opartisk organisation och tillförlitligheten i deras uppgifter är mycket tveksam. SOHR har vid flera tillfällen rapporterat om övergrepp från den syriska armén, vilka visat sig sakna stöd eller vara felaktiga.

Läs mer på Jinge.se

Share Button

Leave a Reply

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here